Qompas Insights
Qompas Insights

Persberichten

Vmbo’ers minder enthousiast over havo

Vmbo’ers minder enthousiast over havo

12 feb 2019 - Vmbo’ers willen minder vaak naar de havo dan twee jaar geleden. Vmbo’ers uit armere buurten zijn positiever over doorleren op de havo dan vmbo’ers uit betere buurten. Dit blijkt uit een groot onderzoek onder 20.000 vmbo-gl- en -tl-scholieren uit de derde klas, naar hun intentie om voor de havo te kiezen. Het onderzoek is uitgevoerd door Qompas, dat is gespecialiseerd in onder meer loopbaanoriëntatie.

Lees meer »

Studenten & starters vinden vast contract niet zo belangrijk

Studenten & starters vinden vast contract niet zo belangrijk

6 sep 2018 - Bijna twee derde van de studenten en starters vindt een vast contract niet zo belangrijk bij het kiezen van een baan. De mogelijkheid op een vast contract staat op de negende plaats, onder bijvoorbeeld ‘inhoud van de baan’, ‘leuke collega’s’, ‘persoonlijke ontwikkeling’, ‘salaris’ en ‘acceptabele werkdruk’.

Lees meer »

Meisjes op de havo zien Engelstalige studie niet zitten

Meisjes op de havo zien Engelstalige studie niet zitten

13 feb 2018 - Havo-meisjes zijn van alle scholieren het meest negatief over een Engelstalige studie. Slechts een kwart (26 procent) wil dit. Van de havo-jongens wil 29 procent Engelstalig onderwijs. Vwo-meisjes (55 procent) en -jongens (64 procent) zijn veel positiever dan de havisten. Dat blijkt uit een steekproef van Qompas onder 640 scholieren uit vooral de bovenbouw havo en vwo. Qompas is gespecialiseerd in loopbaanoriëntatie, studie- en carrièrekeuze.

Lees meer »

Qompas neemt TKMST.nl over

Qompas neemt TKMST.nl over

19 jan 2018 - Per 1 januari 2018 heeft Qompas de titels TKMST.nl, Examen.nl en Collegenet.nl overgenomen van EDG Media. Met deze overname breidt Qompas zijn online aanbod uit op het gebied van studie-, beroeps- en carrièrekeuze. De titels zijn goed voor een bereik van meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Naast de bestaande online studiekeuzemiddelen, zal Qompas met TKMST.nl zich meer gaan richten op particulieren en op uitbreiding van ‘social content’.

Lees meer »

Havist en vwo’er willen niet voor de klas; mbo’er juist wel

Havist en vwo’er willen niet voor de klas; mbo’er juist wel

5 dec 2017 - Mbo’ers willen vaker leraar worden dan havisten en vwo’ers. Als zij in armere wijken wonen, worden zij liever leraar in het voortgezet onderwijs of basisonderwijs dan wan-neer zij in rijkere buurten wonen. Als de overheid studenten een financiële tegemoetkoming geeft om voor het leraarschap te kiezen, zijn mbo-studenten met laagopgeleide ouders daartoe het meest bereid.

Lees meer »

Scholieren meer carrièrebewust, maar minder stressbestendig

Scholieren meer carrièrebewust, maar minder stressbestendig

21 nov 2017 - Scholieren zijn meer en serieuzer bezig met hun toekomstige studie en carrière dan acht jaar geleden. Vooral vwo- en havo-meisjes. Zo vinden scholieren het nu belangrijker om met een studie carrière te maken dan in 2009. Toen vonden scholieren ‘een leuke studie’ belangrijker. Meer scholieren willen nu ook hoge cijfers halen. Daar staat tegenover dat scholieren minder stressbestendig zijn geworden.

Lees meer »

Scholieren tonen minder interesse in bètaprofielen

Scholieren tonen minder interesse in bètaprofielen

17 mei 2017 - De interesse van scholieren voor de bètaprofielen, natuur en techniek en natuur en gezondheid, neemt voor het eerst in jaren af. Vooral onder jongens, maar ook enigszins onder vwo-meisjes. De populariteit van de maatschappijprofielen, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij, stijgt de laatste jaren juist weer. Ook weer vooral onder jongens.

Lees meer »

Scholen hebben grote invloed op studie-uitval

Scholen hebben grote invloed op studie-uitval

29 jan 2017 - Leerlingen op middelbare scholen die veel doen aan loopbaanoriëntatie en studiekeuzebegeleiding vallen minder vaak uit in het hoger onderwijs of veranderen minder vaak van studie. Dat blijkt uit een masteronderzoek gedaan aan de Erasmus Universiteit in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees meer »

Samenwerking vmbo en mbo verkleint studie-uitval

Samenwerking vmbo en mbo verkleint studie-uitval

25 jan 2017 - Een goede aansluiting van vmbo op het vervolgonderwijs verkleint de schooluitval op het mbo en motiveert vmbo-leerlingen en mbo-studenten. Niet alleen op het gebied van het onderwijsprogramma, ook op het gebied van loopbaanoriëntatie wordt samenwerking steeds belangrijker. Qompas is dan ook verheugd dat de 300e vmbo/mavo-school die gekozen heeft voor Qompas, een school is die deze samenwerking opzoekt.

Lees meer »

Scholieren beslissen pas laat wat ze gaan studeren

Scholieren beslissen pas laat wat ze gaan studeren

30 nov 2016 - Twee derde (65 procent) van de havo- en vwo-scholieren die dit schooljaar eindexamen doet, weet op dit moment nog niet wat zij volgend jaar gaan studeren. Vijf-havo-scholieren weten dat nog minder vaak dan zes-vwo-scholieren. Vooral scholieren met een E&M-profiel (economie en maatschappij) hebben nog geen idee. Leerlingen met een N&G-profiel (natuur en gezondheid) weten het vaakst van alle profielen wat ze willen studeren.

Lees meer »

Jongens worden ingehaald. Meisjes zijn de toekomstige bèta’s

Jongens worden ingehaald. Meisjes zijn de toekomstige bèta’s

24 jun 2016 - De bètavakken natuurkunde, scheikunde, techniek, wiskunde en biologie zijn steeds populairder bij meisjes op school. Vooral bij vwo-meisjes. Dat blijkt uit het grootste onderzoek ooit naar de populariteit van schoolvakken onder 25.000 scholieren uit de derde klas havo/vwo. Het onderzoek is gedaan door Qompas; het grootste platform voor studie- en carrièrekeuze, loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).

Lees meer »