Qompas Insights
Qompas Insights

Persbericht

Scholieren vinden schoolvakken steeds minder interessant

2 dec 2019 - De interesse van scholieren voor hun schoolvakken is afgelopen acht jaar flink afgenomen. Ook hun cijfergemiddelde is nog nooit zo laag geweest als afgelopen schooljaar. Het hardst daalde het gemiddelde van vwo-jongens. Meisjes doen het beter dan jongens.


Onderzoek onder 170.000 derdeklassers
Dat blijkt uit een onderzoek van Qompas onder 170.000 havisten en vwo’ers uit klas drie. Qompas ontwikkelt methodes voor loopbaanontwikkeling. Aan leerlingen hebben wij gevraagd wat zij vinden van hun schoolvakken en wat hun gemiddelde cijfers zijn. Deze gegevens hebben we over acht jaar geanalyseerd. Daarin zien we wat leerlingen (on)interessante vakken vinden, maar ook hoe dit door de jaren heen verandert.

Daling interesse grootst bij havo-jongens
De daling in interesse is het duidelijkst zichtbaar bij jongens, vooral bij havo-jongens. Hun interesse daalt drie keer zo hard als die van havo-meisjes. Havo-meisjes zijn daarentegen van alle scholieren het minst geïnteresseerd in hun schoolvakken. Het meest stabiel in hun interesse zijn vwo-meisjes (zie onderstaande grafiek).

interesse van havisten en vwo'ersFiguur 1: Gemiddelde interesse in schoolvakken van havisten en vwo'ers tussen 2011 en 2019.

Interesse in bètavakken groeit naar elkaar toe
Opmerkelijk is dat de interesse in bètavakken bij jongens en meisjes steeds meer naar elkaar toe groeit. Globaal neemt die af bij jongens en groeit die bij meisjes. Bij wiskunde zitten zij nu bijna op een lijn.

Negatief over talen, behalve over Engels
Scholieren vinden Engels het interessantste vak en levensbeschouwing het minst interessant. Verder zijn jongens ronduit negatief over de talen (inclusief Nederlands). Meisjes zijn positiever, maar ook bij hen zien we een opvallende daling. De waardering voor Nederlands is bij vwo-meisjes in acht jaar tijd met de helft afgenomen.

bekijk hier de conclusies en trends over alle schoolvakken

Download hier het persbericht

Voor meer informatie: 071 - 581 55 81

Scholieren vinden schoolvakken steeds minder interessant