Qompas Insights
Qompas Insights

Persbericht

Vmbo’ers minder enthousiast over havo

12 feb 2019 - Vmbo’ers willen minder vaak naar de havo dan twee jaar geleden. Vmbo’ers uit armere buurten zijn positiever over doorleren op de havo dan vmbo’ers uit betere buurten. Dit blijkt uit een groot onderzoek onder 20.000 vmbo-gl- en -tl-scholieren uit de derde klas, naar hun intentie om voor de havo te kiezen. Het onderzoek is uitgevoerd door Qompas, dat is gespecialiseerd in onder meer loopbaanoriëntatie.


Een kwart wil naar de havo (en bijna 18 procent gaat)

De gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl) zijn de twee hoogste niveaus op het vmbo die beide toegang geven tot de havo.

Qompas heeft gegevens van vmbo’ers over vijf jaar geanalyseerd. Zo wilde bijna een kwart van de vmbo’ers in schooljaar 2013/2014 naar de havo. In 2015/2016 bereikte dit aantal de top met bijna dertig procent, maar de laatste jaren neemt het percentage weer af tot een kwart van de leerlingen in 2017/2018 (zie Figuur 1). Het werkelijke percentage vmbo’ers dat naar de havo gaat, ligt lager: in schooljaar 2017/2018 begon 17,8 procent van de vmbo-tl-leerlingen aan de havo (bron: OCW ‘18).

Drempels doorstroom havo
Een mogelijke verklaring voor de afgenomen belangstelling is dat scholen de laatste jaren steeds meer drempels hebben opgeworpen voor vmbo’ers die naar de havo willen. Wellicht heeft dit een negatief effect op hun motivatie. Minister van Onderwijs Arie Slob wil een einde maken aan de wildgroei van regels die scholen hanteren. Hij wil landelijk geldende regels invoeren zodat doorstroom soepeler verloopt.

In armere buurten positiever over havo
Opmerkelijk is dat vmbo’ers met een lage sociaaleconomische status positiever zijn over de havo dan vmbo’ers met een gemiddelde of hoge sociaaleconomische status. Dit is opvallend omdat de drempels die scholen opwerpen, de laatste jaren vooral een negatief effect hebben op scholieren uit minder kansrijke milieus met laagopgeleide ouders (bron: Onderwijsraad ’18).
Uit dit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de vmbo’ers uit de slechtste én uit de beste buurten naar de havo wil. Van vmbo’ers uit ‘gemiddelde’ buurten is dat 23 procent. Vmbo’ers uit de slechtste buurten verklaren minder vaak dat ze niet naar de havo willen dan vmbo’ers uit betere buurten (zie Figuur 2).

Bekijk het onderzoek Doorstroom van vmbo naar havo

Meer informatie: 071- 5815581

Voor meer informatie:
Mirjam Bahlmann (onderzoek) - mtc@qompas.nl - 06-52498740
Loes Segers (onderzoek) - ljm@qompas.nl - 06-57318384
Mayke Calis (communicatie) - mgc@qompas.nl - 06-21253129


van vmbo naar havo, intentie om naar de havo te gaan Het percentage vmbo-tl- en -gl-scholieren dat naar de havo wil gedurende vijf jaar.


van vmbo naar havo, invloed van de sociaal economische status Wens om al dan niet naar de havo te gaan, uitgesplitst naar sociaaleconomische status.
Download het persbericht

Alle persberichten »

Vmbo’ers minder enthousiast over havo