Qompas Insights
Qompas Insights

Persbericht

Scholen hebben grote invloed op studie-uitval

29 jan 2017 - Leerlingen op middelbare scholen die veel doen aan loopbaanoriëntatie en studiekeuzebegeleiding vallen minder vaak uit in het hoger onderwijs of veranderen minder vaak van studie. Dat blijkt uit een masteronderzoek gedaan aan de Erasmus Universiteit in opdracht van het ministerie van OCW.

Op dit moment is switchen en uitval in het hoger onderwijs een groot probleem. Ruim 35 procent van de studenten met havo-achtergrond en ruim 20 procent met een vwo-achtergrond switcht of valt gemiddeld uit na een jaar. Een verkeerde studiekeuze is de belangrijkste reden. In november vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan om landelijke normen op te stellen waaraan studievoorlichting en loopbaanoriëntatie minimaal moeten voldoen.

Onderzoekers Peter van den Heuvel (afgestudeerd in Policy Economics, Erasmus Universiteit) en Marc van der Steeg (senior adviseur OCW) gebruikten voor hun onderzoek onder meer cijfers van DUO en data van Qompas (over de jaren 2004-2014). Qompas is de meest gebruikte studiekeuzemethode voor beroepsoriëntatie en –begeleiding (LOB) en heeft data over zo’n lange periode.

Het simpelweg hebben van een methode heeft weinig effect op de latere uitval, merkten de onderzoekers, maar hoe intensiever de methode wordt gebruikt hoe minder kans op uitval. Met andere woorden: hoe meer LOB-tests en -activiteiten leerlingen doen, hoe groter de kans dat zij doorgaan met hun studie. De kans op switchen/uitval of doorgaan naar het tweede jaar kan tot 15 procent lager of tot 21 procent hoger liggen dan het gemiddelde. Bij de beste scholen werd de Qompas-methode twee keer zo intensief gebruikt. “Voor de kans op switch en uitval maakt het dus behoorlijk wat uit van welke middelbare school een leerling komt”, schrijven de onderzoekers afgelopen woensdag in een artikel in het economisch wetenschappelijk tijdschrift Economisch Statistische Berichten (ESB). Deze cijfers zijn overigens gecorrigeerd voor externe factoren als geslacht, leeftijd, etniciteit, sociaal- economische status, eindexamencijfers, omvang en type school. De onderzoekers concluderen dat intensieve studiekeuzebegeleiding (van welke methode dan ook) op scholen bijdraagt aan het terugdringen van het aantal overstappers of afhakers.

Voor meer informatie:
Robert Jan van Egmond (vanuit Qompas betrokken bij het onderzoek):
rjg@qompas.nl of 06- 50606106

Over Qompas:
Qompas begeleidt al meer dan twintig jaar leerlingen bij hun profiel-, studiekeuze en loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs (bijna 500 scholen van vmbo tot vwo). Studenten en pas afgestudeerden helpen we bij het vinden van een juiste masterstudie (hbo en wo), stageplaats, traineeship of eerste baan.

Alle persberichten »

Scholen hebben grote invloed op studie-uitval