Qompas Insights
Qompas Insights

Persbericht

Scholieren beslissen pas laat wat ze gaan studeren

30 nov 2016 - Twee derde (65 procent) van de havo- en vwo-scholieren die dit schooljaar eindexamen doet, weet op dit moment nog niet wat zij volgend jaar gaan studeren. Vijf-havo-scholieren weten dat nog minder vaak dan zes-vwo-scholieren. Vooral scholieren met een E&M-profiel (economie en maatschappij) hebben nog geen idee. Leerlingen met een N&G-profiel (natuur en gezondheid) weten het vaakst van alle profielen wat ze willen studeren.

Twee derde (65 procent) van de havo- en vwo-scholieren die dit schooljaar eindexamen doet, weet op dit moment nog niet wat zij volgend jaar gaan studeren. Vijf-havo-scholieren weten dat nog minder vaak dan zes-vwo-scholieren. Vooral scholieren met een E&M-profiel (economie en maatschappij) hebben nog geen idee. Leerlingen met een N&G-profiel (natuur en gezondheid) weten het vaakst van alle profielen wat ze willen studeren.

Dat blijkt uit een representatieve steekproef van Qompas, een platform voor studie- en carrièrekeuze, onder 1252 havo- en vwo-bovenbouwscholieren, onder wie 64 procent meisjes en 36 procent jongens. 29 procent zegt al te weten wat te gaan studeren, dertig procent twijfelt nog, en de grootste groep (41 procent) heeft nog geen idee.

De meeste scholieren nemen dus pas laat een besluit. Dit nieuws is opvallend omdat een meerderheid in de Tweede Kamer onlangs heeft besloten dat scholen meer aandacht moeten besteden aan studie- en beroepskeuze. De Kamer wil minimumnormen, waaraan studiekeuzebegeleiding moet voldoen, opleggen aan onderwijsinstellingen. Dit alles om het aantal uitvallers in het vervolgonderwijs terug te dringen.

Aan leerlingen die nog geen idee hadden wat zij wilden studeren, is gevraagd naar redenen. Ongeveer een derde heeft daar antwoord op gegeven. Zo geven zij aan het gewoon nog niet te weten; dat er te veel keuzemogelijkheden zijn; dat ze veel verschillende interesses hebben; niet goed weten waar ze goed in zijn of nog niet goed geïnformeerd zijn. Ook zijn ze bang om de verkeerde keuze te maken. Ze voelen druk omdat ze het idee hebben maar één kans te hebben en direct een juiste keuze te moeten maken. Tot slot vragen zij zich af of ze de studie en het beroep over twintig jaar nog steeds leuk vinden.

Voor meer info: 071- 5815581
Leonie van Duijn (oa onderzoeker bij Qompas)
Robert Jan van Egmond 06 - 50 60 61 06 (directie Qompas)

Over Qompas:
Qompas begeleidt al meer dan twintig jaar leerlingen bij hun profiel-, studiekeuze en loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo, mbo). Studenten en pas afgestudeerden helpen we bij het vinden van een juiste masterstudie (hbo en wo), stageplaats, traineeship of eerste baan.
Bijlagen
Tabel A. De twijfelaars en scholieren die nog geen keuze hebben gemaakt, tegenover scholieren die al een studiekeuze hebben gemaakt, in het eindexamenjaar en het voorexamenjaar. Het grote aantal scholieren dat het in het eindexamenjaar nog niet weet is opvallend.

Tabel B. De studiekeuze verdeeld naar profiel (havo en vwo). De meeste scholieren die geen idee hebben volgen het profiel Economie en Maatschappij. De meeste scholieren die wel een studiekeuze hebben gemaakt doen Natuur en Gezondheid.

Tabel C. Het totaal aantal scholieren (havo en vwo) dat is gevraagd naar hun studiekeuzebesluit. Opvallend is het grote aantal 4- en 5-vwo’ers en 5-havoleerlingen dat het nog niet weet.

Alle persberichten »

Scholieren beslissen pas laat wat ze gaan studeren