Qompas Insights
Qompas Insights

Onderzoeken

Optimale inrichting van lerarenopleidingen

17 jan 2019
Optimale inrichting van lerarenopleidingen
Hoe moet een lerarenopleiding ingericht worden, zodat meer scholieren zich aanmelden? In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Qompas onder ruim 18.000 scholieren en mbo-4 studenten onderzocht wat volgens hen de optimale samenstelling van de opleiding is. Willen ze zich specialiseren in het lesgeven aan jongere of oudere kinderen, welke verbredingsprogramma's zijn interessant en willen ze langer over de studie doen als ze zich kunnen specialiseren of verbreden?
Naamsbekendheid en Imago van Schoevers

1 mrt 2018
Naamsbekendheid en Imago van Schoevers
Hoe is het gesteld met de naamsbekendheid en het imago van Schoevers? Vmbo'ers en havisten geven inzicht in wat zij belangrijk vinden aan een onderwijsinstelling en hoe Schoevers beter aan zou kunnen sluiten bij hun wensen. Zo valt er bij Schoevers winst te behalen door meer aandacht te besteden aan kenmerken die al aanwezig zijn, maar niet herkend worden door scholieren zoals: sfeer, baangarantie en goede reputatie.
Imago-onderzoek Geo, media & design

16 jan 2017
Imago-onderzoek Geo, media & design
Voor de opleiding Geo, media & design heeft Qompas een imago-onderzoek uitgevoerd waarin gevraagd wordt naar het beeld dat scholieren hebben van CAH Vilentum, de opleiding Geo, media & design en de stad Almere. Hieruit blijkt dat er verbeterpunten zijn voor de onderwijsinstelling aan het beeld dat naar buiten uitgedragen wordt om zo te voldoen aan de wensen van scholieren. Om meer meisjes en scholieren met een C&M-profiel aan te spreken, zou het zinvol zijn om de maatschappelijke kant van de opleiding te benadrukken.
Qompas Research doet onderzoek naar studiekeuzegedrag van middelbare scholieren. Dat doen we ter verbetering van onze tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maar ook in opdracht van onderwijsinstellingen, ministeries en bedrijfsleven.

Meer weten over Qompas Research?

Bekijk de mogelijkheden van Qompas Research