Qompas Insights
Qompas Insights

Onderzoeken

Doorstroom van vmbo naar havo

12 feb 2019
Doorstroom van vmbo naar havo
Hoe veel vmbo'ers overwegen om door te stromen naar de havo? Wat zijn hun drijfveren om voor de havo te kiezen en in hoeverre past de keuze voor de havo bij hun karakteristieken als 'doeners' of 'denkers'? Wat zijn de trends over de afgelopen vijf jaar? In dit onderzoek laten we van 20.000 vmbo-gl/tl-scholieren zien wat zij kiezen en wat ze belangrijk vinden bij hun keuze voor de havo.
Optimale inrichting van lerarenopleidingen

17 jan 2019
Optimale inrichting van lerarenopleidingen
Hoe moet een lerarenopleiding ingericht worden, zodat meer scholieren zich aanmelden? In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Qompas onder ruim 18.000 scholieren en mbo-4 studenten onderzocht wat volgens hen de optimale samenstelling van de opleiding is. Willen ze zich specialiseren in het lesgeven aan jongere of oudere kinderen, welke verbredingsprogramma's zijn interessant en willen ze langer over de studie doen als ze zich kunnen specialiseren of verbreden?
Informatie over studiekeuze via social media

4 jul 2018
Informatie over studiekeuze via social media
Scholieren in de studiekeuzefase hebben ook behoefte aan informatie over studies en opleidingen via social media. Dat blijkt uit een enquête onder 500 scholieren uit 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. Vooral Instagram, YouTube en Snapchat zijn populair. Facebook wordt steeds minder gebruikt door de studiekiezers. Op social media zien ze het liefst posts over studie- en examentips, open dagen en meeloopdagen, studies en het studentenleven.
Scholieren willen al vroeg informatie over opleidingen

30 mei 2018
Scholieren willen al vroeg informatie over opleidingen
Leerlingen in de profielkeuzefase hebben behoefte aan informatie over concrete opleidingen. Dat blijkt uit een enquête onder bijna 3000 derdeklassers (havo en vwo) die met Qompas ProfielKeuze werken.
Relatie tussen leraar willen worden en niveau ouders

29 nov 2017
Relatie tussen leraar willen worden en niveau ouders
Aanvullend op het rapport "Motieven om leraar te worden" heeft Qompas, in samenwerking met OCW, een vervolgonderzoek gedaan. In dit onderzoek is onderzocht wat de invloed is van het opleidingsniveau van de ouders, de sociaaleconomische status en de intentie om door te stromen naar het hbo op de intentie om leraar te worden.
Hoe denken scholieren over hun studie en carrière?

21 nov 2017
Hoe denken scholieren over hun studie en carrière?
Scholieren zijn meer en serieuzer bezig met hun toekomstige studie en carrière dan acht jaar geleden. Vooral vwo- en havo-meisjes. Zo vinden scholieren het nu belangrijker om met een studie carrière te maken dan in 2009. Toen vonden scholieren ‘een leuke studie’ belangrijker. Meer scholieren willen nu ook hoge cijfers halen. Daar staat tegenover dat scholieren minder stressbestendig zijn geworden. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 130.000 havo- en vwo-bovenbouwscholieren van Qompas, een bedrijf dat is gespecialiseerd in studie-, beroeps-, en carrièrekeuze. De gegevens van het onderzoek betreffen de periode 2009 en 2017.
De studiekeuzecheck in het hoger onderwijs

6 jul 2017
De studiekeuzecheck in het hoger onderwijs
In juli 2013 is de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid aangenomen. Hierin is onder andere de studiekeuzecheck (SKC) verplicht gesteld. Dit houdt in dat onderwijsinstellingen sinds 2014 verplicht zijn om aankomende studenten een studiekeuzecheck aan te bieden. Onderwijsinstellingen zijn vrij om de studiekeuzecheck in te richten zoals ze willen. Om meer inzage te krijgen in hoe onderwijsinstellingen de studiekeuzecheck inrichten, zijn interviews afgenomen bij mensen die werkzaam zijn bij onderwijsinstellingen en te maken hebben met de inrichting van de studiekeuzecheck.
Motieven om leraar te worden

26 jun 2017
Motieven om leraar te worden
In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Qompas een vignettenonderzoek uitgevoerd waarin onderzoek gedaan is naar de optimale financiële tegemoetkoming (hoogte en samenstelling) om scholieren en mbo-4 studenten te laten kiezen voor een lerarenopleiding. Daarnaast is het beeld dat scholieren en mbo-4 studenten hebben van leraren onderzocht en hebben respondenten aangegeven wat hun motieven zijn om wel te kiezen voor een lerarenopleiding en welke barrières zij ervaren. Als laatste hebben zij een salarisinschatting gemaakt.
Imago-onderzoek Geo, media & design

16 jan 2017
Imago-onderzoek Geo, media & design
Voor de opleiding Geo, media & design heeft Qompas een imago-onderzoek uitgevoerd waarin gevraagd wordt naar het beeld dat scholieren hebben van CAH Vilentum, de opleiding Geo, media & design en de stad Almere. Hieruit blijkt dat er verbeterpunten zijn voor de onderwijsinstelling aan het beeld dat naar buiten uitgedragen wordt om zo te voldoen aan de wensen van scholieren. Om meer meisjes en scholieren met een C&M-profiel aan te spreken, zou het zinvol zijn om de maatschappelijke kant van de opleiding te benadrukken.
Pre-testen campagneboodschap Built Environment

27 sep 2016
Pre-testen campagneboodschap Built Environment
Voor NHTV Breda heeft Qompas onderzocht met welke boodschap NHTV Breda scholieren het beste kan interesseren voor de opleiding Built Environment. De focus lag op het wekken van interesse per e-mail. Hiervoor is een scholierenpanel ingezet waarin scholieren hun mening gaven over een aantal campagneboodschappen van Built Environment. Daarnaast is een online enquête uitgevoerd onder scholieren waarin scholieren foto’s, teksten, filmpjes en subjects van e-mails beoordeeld hebben.
Technische interesse van havo- en vwo-scholieren

1 okt 2013
Technische interesse van havo- en vwo-scholieren
In opdracht van ASML heeft Qompas een databaseonderzoek uitgevoerd waarin onderzoek verricht is naar de technische oriëntatie en interesses van havo- en vwo-scholieren. Hierin is voor havo-jongens en -meisjes en vwo-jongens en -meisjes bekeken óf en in welke mate de interesse in bètavakken stijgt. Het gemiddelde van scholieren in de regio Eindhoven is vergeleken met het landelijke gemiddelde.
Keuzegedrag profielkiezers schooljaar 2011-2012 - Oktober

1 okt 2012
Keuzegedrag profielkiezers schooljaar 2011-2012 - Oktober
Databaseonderzoek naar de favoriete schoolvakken, studierichtingen, studies, onderwijsinstellingen, beroepensectoren, beroepen en eindexamenprofielen van profielkiezers uit 3 havo en 3 vwo in schooljaar 2011-2012. Voor de meeste onderwerpen is ook onderzocht wat de voorkeuren zijn van ‘talenten’ (profielkiezers met een gemiddeld cijfer van 8 of hoger).
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Juni

1 jun 2012
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Juni
Databaseonderzoek naar de meest bekeken studies, studierichtingen, onderwijsinstellingen door studiekiezers 4/5 havo en 5/6 vwo in schooljaar 2011-2012. Ook is onderzocht welke studies het hoogst gewaardeerd worden. Uit de Qompas Beroepentest worden van 25 stellingen de antwoorden van studiekiezers getoond.
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Oktober

1 okt 2011
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Oktober
Database onderzoek naar de favoriete studies, studierichtingen, onderwijsinstellingen van studiekiezers 4/5 havo en 5/6 vwo in schooljaar 2010-2011. Wat blijken de meest geadviseerde studies door de Qompas StudieKeuzeTest te zijn? Hierbij zijn de resultaten uitgesplitst naar schooltype, sekse en eindexamenprofiel. Het onderzoek laat van verschillende onderwerpen ook de voorkeuren zien van ‘talenten’ (scholieren die in de derde klas een gemiddeld cijfer hadden van 8 of hoger).
Keuzegedrag profielkiezers schooljaar 2010-2011 - Juni

1 jun 2011
Keuzegedrag profielkiezers schooljaar 2010-2011 - Juni
Databaseonderzoek naar de favoriete schoolvakken, studierichtingen, studies, onderwijsinstellingen, beroepensectoren, beroepen en eindexamenprofielen van profielkiezers uit 3 havo en 3 vwo in schooljaar 2010-2011. Voor de meeste onderwerpen is ook onderzocht wat de voorkeuren zijn van ‘talenten’ (profielkiezers met een gemiddeld cijfer van 8 of hoger).
Qompas Research doet onderzoek naar studiekeuzegedrag van middelbare scholieren. Dat doen we ter verbetering van onze tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maar ook in opdracht van onderwijsinstellingen, ministeries en bedrijfsleven.

Meer weten over Qompas Research?

Bekijk de mogelijkheden van Qompas Research