Qompas Insights
Qompas Insights

Onderzoeken

Doorstroom van vmbo naar havo

12 feb 2019
Doorstroom van vmbo naar havo
Hoe veel vmbo'ers overwegen om door te stromen naar de havo? Wat zijn hun drijfveren om voor de havo te kiezen en in hoeverre past de keuze voor de havo bij hun karakteristieken als 'doeners' of 'denkers'? Wat zijn de trends over de afgelopen vijf jaar? In dit onderzoek laten we van 20.000 vmbo-gl/tl-scholieren zien wat zij kiezen en wat ze belangrijk vinden bij hun keuze voor de havo.
Optimale inrichting van lerarenopleidingen

17 jan 2019
Optimale inrichting van lerarenopleidingen
Hoe moet een lerarenopleiding ingericht worden, zodat meer scholieren zich aanmelden? In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Qompas onder ruim 18.000 scholieren en mbo-4 studenten onderzocht wat volgens hen de optimale samenstelling van de opleiding is. Willen ze zich specialiseren in het lesgeven aan jongere of oudere kinderen, welke verbredingsprogramma's zijn interessant en willen ze langer over de studie doen als ze zich kunnen specialiseren of verbreden?
Whitepaper: Oriëntatie op de arbeidsmarkt

6 sep 2018
Whitepaper: Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Via welke kanalen oriënteren studenten zich op de arbeidsmarkt en hoe vinden starters uiteindelijk een baan? Wat is de visie op de arbeidsmarkt van studenten en starters en wat zijn hun redenen om voor een werkgever te kiezen? In deze whitepaper geven we tien tips om de werving van nieuw talent te optimaliseren. Benieuwd naar het volledige onderzoek? Mail naar mtc@qompas.nl.
Naamsbekendheid en Imago van Schoevers

1 mrt 2018
Naamsbekendheid en Imago van Schoevers
Hoe is het gesteld met de naamsbekendheid en het imago van Schoevers? Vmbo'ers en havisten geven inzicht in wat zij belangrijk vinden aan een onderwijsinstelling en hoe Schoevers beter aan zou kunnen sluiten bij hun wensen. Zo valt er bij Schoevers winst te behalen door meer aandacht te besteden aan kenmerken die al aanwezig zijn, maar niet herkend worden door scholieren zoals: sfeer, baangarantie en goede reputatie.
Relatie tussen leraar willen worden en niveau ouders

29 nov 2017
Relatie tussen leraar willen worden en niveau ouders
Aanvullend op het rapport "Motieven om leraar te worden" heeft Qompas, in samenwerking met OCW, een vervolgonderzoek gedaan. In dit onderzoek is onderzocht wat de invloed is van het opleidingsniveau van de ouders, de sociaaleconomische status en de intentie om door te stromen naar het hbo op de intentie om leraar te worden.
Hoe denken scholieren over hun studie en carrière?

21 nov 2017
Hoe denken scholieren over hun studie en carrière?
Scholieren zijn meer en serieuzer bezig met hun toekomstige studie en carrière dan acht jaar geleden. Vooral vwo- en havo-meisjes. Zo vinden scholieren het nu belangrijker om met een studie carrière te maken dan in 2009. Toen vonden scholieren ‘een leuke studie’ belangrijker. Meer scholieren willen nu ook hoge cijfers halen. Daar staat tegenover dat scholieren minder stressbestendig zijn geworden. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 130.000 havo- en vwo-bovenbouwscholieren van Qompas, een bedrijf dat is gespecialiseerd in studie-, beroeps-, en carrièrekeuze. De gegevens van het onderzoek betreffen de periode 2009 en 2017.
De studiekeuzecheck in het hoger onderwijs

6 jul 2017
De studiekeuzecheck in het hoger onderwijs
In juli 2013 is de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid aangenomen. Hierin is onder andere de studiekeuzecheck (SKC) verplicht gesteld. Dit houdt in dat onderwijsinstellingen sinds 2014 verplicht zijn om aankomende studenten een studiekeuzecheck aan te bieden. Onderwijsinstellingen zijn vrij om de studiekeuzecheck in te richten zoals ze willen. Om meer inzage te krijgen in hoe onderwijsinstellingen de studiekeuzecheck inrichten, zijn interviews afgenomen bij mensen die werkzaam zijn bij onderwijsinstellingen en te maken hebben met de inrichting van de studiekeuzecheck.
Motieven om leraar te worden

26 jun 2017
Motieven om leraar te worden
In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Qompas een vignettenonderzoek uitgevoerd waarin onderzoek gedaan is naar de optimale financiële tegemoetkoming (hoogte en samenstelling) om scholieren en mbo-4 studenten te laten kiezen voor een lerarenopleiding. Daarnaast is het beeld dat scholieren en mbo-4 studenten hebben van leraren onderzocht en hebben respondenten aangegeven wat hun motieven zijn om wel te kiezen voor een lerarenopleiding en welke barrières zij ervaren. Als laatste hebben zij een salarisinschatting gemaakt.
Imago-onderzoek Geo, media & design

16 jan 2017
Imago-onderzoek Geo, media & design
Voor de opleiding Geo, media & design heeft Qompas een imago-onderzoek uitgevoerd waarin gevraagd wordt naar het beeld dat scholieren hebben van CAH Vilentum, de opleiding Geo, media & design en de stad Almere. Hieruit blijkt dat er verbeterpunten zijn voor de onderwijsinstelling aan het beeld dat naar buiten uitgedragen wordt om zo te voldoen aan de wensen van scholieren. Om meer meisjes en scholieren met een C&M-profiel aan te spreken, zou het zinvol zijn om de maatschappelijke kant van de opleiding te benadrukken.
Interesse in Engelstalige bacheloropleiding Urban Studies

29 nov 2016
Interesse in Engelstalige bacheloropleiding Urban Studies
Voor de Universiteit Leiden heeft Qompas een onderzoek uitgevoerd onder ruim 900 Nederlandse en internationale scholieren om te inventariseren of er behoefte is aan de Engelstalige bacheloropleiding Urban Studies. In dit onderzoek is getest met welke vakgebieden Urban Studies geassocieerd wordt, is gekeken hoe groot de interesse is onder alfa-, bèta- en gammageïnteresseerden en is nagegaan welk van de mogelijke specialisaties het meest interessant gevonden wordt. Daarnaast is gevraagd naar de meerwaarde van interdisciplinair onderwijs, een bachelor in het Engels en het volgen van onderwijs in een international classroom.
Pre-testen campagneboodschap Built Environment

27 sep 2016
Pre-testen campagneboodschap Built Environment
Voor NHTV Breda heeft Qompas onderzocht met welke boodschap NHTV Breda scholieren het beste kan interesseren voor de opleiding Built Environment. De focus lag op het wekken van interesse per e-mail. Hiervoor is een scholierenpanel ingezet waarin scholieren hun mening gaven over een aantal campagneboodschappen van Built Environment. Daarnaast is een online enquête uitgevoerd onder scholieren waarin scholieren foto’s, teksten, filmpjes en subjects van e-mails beoordeeld hebben.
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Juni

1 jun 2012
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Juni
Databaseonderzoek naar de meest bekeken studies, studierichtingen, onderwijsinstellingen door studiekiezers 4/5 havo en 5/6 vwo in schooljaar 2011-2012. Ook is onderzocht welke studies het hoogst gewaardeerd worden. Uit de Qompas Beroepentest worden van 25 stellingen de antwoorden van studiekiezers getoond.
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Oktober

1 okt 2011
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Oktober
Database onderzoek naar de favoriete studies, studierichtingen, onderwijsinstellingen van studiekiezers 4/5 havo en 5/6 vwo in schooljaar 2010-2011. Wat blijken de meest geadviseerde studies door de Qompas StudieKeuzeTest te zijn? Hierbij zijn de resultaten uitgesplitst naar schooltype, sekse en eindexamenprofiel. Het onderzoek laat van verschillende onderwerpen ook de voorkeuren zien van ‘talenten’ (scholieren die in de derde klas een gemiddeld cijfer hadden van 8 of hoger).
Qompas Research doet onderzoek naar studiekeuzegedrag van middelbare scholieren. Dat doen we ter verbetering van onze tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maar ook in opdracht van onderwijsinstellingen, ministeries en bedrijfsleven.

Meer weten over Qompas Research?

Bekijk de mogelijkheden van Qompas Research