Qompas Insights
Qompas Insights

Onderzoeken

Imago-onderzoek Geo, media & design

16 jan 2017
Imago-onderzoek Geo, media & design
Voor de opleiding Geo, media & design heeft Qompas een imago-onderzoek uitgevoerd waarin gevraagd wordt naar het beeld dat scholieren hebben van CAH Vilentum, de opleiding Geo, media & design en de stad Almere. Hieruit blijkt dat er verbeterpunten zijn voor de onderwijsinstelling aan het beeld dat naar buiten uitgedragen wordt om zo te voldoen aan de wensen van scholieren. Om meer meisjes en scholieren met een C&M-profiel aan te spreken, zou het zinvol zijn om de maatschappelijke kant van de opleiding te benadrukken.
Pre-testen campagneboodschap Built Environment

27 sep 2016
Pre-testen campagneboodschap Built Environment
Voor NHTV Breda heeft Qompas onderzocht met welke boodschap NHTV Breda scholieren het beste kan interesseren voor de opleiding Built Environment. De focus lag op het wekken van interesse per e-mail. Hiervoor is een scholierenpanel ingezet waarin scholieren hun mening gaven over een aantal campagneboodschappen van Built Environment. Daarnaast is een online enquête uitgevoerd onder scholieren waarin scholieren foto’s, teksten, filmpjes en subjects van e-mails beoordeeld hebben.
Technische interesse van havo- en vwo-scholieren

1 okt 2013
Technische interesse van havo- en vwo-scholieren
In opdracht van ASML heeft Qompas een databaseonderzoek uitgevoerd waarin onderzoek verricht is naar de technische oriëntatie en interesses van havo- en vwo-scholieren. Hierin is voor havo-jongens en -meisjes en vwo-jongens en -meisjes bekeken óf en in welke mate de interesse in bètavakken stijgt. Het gemiddelde van scholieren in de regio Eindhoven is vergeleken met het landelijke gemiddelde.
Qompas Research doet onderzoek naar studiekeuzegedrag van middelbare scholieren. Dat doen we ter verbetering van onze tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maar ook in opdracht van onderwijsinstellingen, ministeries en bedrijfsleven.

Meer weten over Qompas Research?

Bekijk de mogelijkheden van Qompas Research