Qompas Insights
Qompas Insights

Onderzoeken

Doorstroom van vmbo naar havo

12 feb 2019
Doorstroom van vmbo naar havo
Hoe veel vmbo'ers overwegen om door te stromen naar de havo? Wat zijn hun drijfveren om voor de havo te kiezen en in hoeverre past de keuze voor de havo bij hun karakteristieken als 'doeners' of 'denkers'? Wat zijn de trends over de afgelopen vijf jaar? In dit onderzoek laten we van 20.000 vmbo-gl/tl-scholieren zien wat zij kiezen en wat ze belangrijk vinden bij hun keuze voor de havo.
Naamsbekendheid en Imago van Schoevers

1 mrt 2018
Naamsbekendheid en Imago van Schoevers
Hoe is het gesteld met de naamsbekendheid en het imago van Schoevers? Vmbo'ers en havisten geven inzicht in wat zij belangrijk vinden aan een onderwijsinstelling en hoe Schoevers beter aan zou kunnen sluiten bij hun wensen. Zo valt er bij Schoevers winst te behalen door meer aandacht te besteden aan kenmerken die al aanwezig zijn, maar niet herkend worden door scholieren zoals: sfeer, baangarantie en goede reputatie.
Relatie tussen leraar willen worden en niveau ouders

29 nov 2017
Relatie tussen leraar willen worden en niveau ouders
Aanvullend op het rapport "Motieven om leraar te worden" heeft Qompas, in samenwerking met OCW, een vervolgonderzoek gedaan. In dit onderzoek is onderzocht wat de invloed is van het opleidingsniveau van de ouders, de sociaaleconomische status en de intentie om door te stromen naar het hbo op de intentie om leraar te worden.
Motieven om leraar te worden

26 jun 2017
Motieven om leraar te worden
In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Qompas een vignettenonderzoek uitgevoerd waarin onderzoek gedaan is naar de optimale financiële tegemoetkoming (hoogte en samenstelling) om scholieren en mbo-4 studenten te laten kiezen voor een lerarenopleiding. Daarnaast is het beeld dat scholieren en mbo-4 studenten hebben van leraren onderzocht en hebben respondenten aangegeven wat hun motieven zijn om wel te kiezen voor een lerarenopleiding en welke barrières zij ervaren. Als laatste hebben zij een salarisinschatting gemaakt.
Qompas Research doet onderzoek naar studiekeuzegedrag van middelbare scholieren. Dat doen we ter verbetering van onze tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maar ook in opdracht van onderwijsinstellingen, ministeries en bedrijfsleven.

Meer weten over Qompas Research?

Bekijk de mogelijkheden van Qompas Research