Qompas Insights
Qompas Insights

Onderzoeken

Whitepaper: Oriëntatie op de arbeidsmarkt

6 sep 2018
Whitepaper: Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Via welke kanalen oriënteren studenten zich op de arbeidsmarkt en hoe vinden starters uiteindelijk een baan? Wat is de visie op de arbeidsmarkt van studenten en starters en wat zijn hun redenen om voor een werkgever te kiezen? In deze whitepaper geven we tien tips om de werving van nieuw talent te optimaliseren. Benieuwd naar het volledige onderzoek? Mail naar mtc@qompas.nl.
Informatie over studiekeuze via social media

4 jul 2018
Informatie over studiekeuze via social media
Scholieren in de studiekeuzefase hebben ook behoefte aan informatie over studies en opleidingen via social media. Dat blijkt uit een enquête onder 500 scholieren uit 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. Vooral Instagram, YouTube en Snapchat zijn populair. Facebook wordt steeds minder gebruikt door de studiekiezers. Op social media zien ze het liefst posts over studie- en examentips, open dagen en meeloopdagen, studies en het studentenleven.
Naamsbekendheid en Imago van Schoevers

1 mrt 2018
Naamsbekendheid en Imago van Schoevers
Hoe is het gesteld met de naamsbekendheid en het imago van Schoevers? Vmbo'ers en havisten geven inzicht in wat zij belangrijk vinden aan een onderwijsinstelling en hoe Schoevers beter aan zou kunnen sluiten bij hun wensen. Zo valt er bij Schoevers winst te behalen door meer aandacht te besteden aan kenmerken die al aanwezig zijn, maar niet herkend worden door scholieren zoals: sfeer, baangarantie en goede reputatie.
De studiekeuzecheck in het hoger onderwijs

6 jul 2017
De studiekeuzecheck in het hoger onderwijs
In juli 2013 is de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid aangenomen. Hierin is onder andere de studiekeuzecheck (SKC) verplicht gesteld. Dit houdt in dat onderwijsinstellingen sinds 2014 verplicht zijn om aankomende studenten een studiekeuzecheck aan te bieden. Onderwijsinstellingen zijn vrij om de studiekeuzecheck in te richten zoals ze willen. Om meer inzage te krijgen in hoe onderwijsinstellingen de studiekeuzecheck inrichten, zijn interviews afgenomen bij mensen die werkzaam zijn bij onderwijsinstellingen en te maken hebben met de inrichting van de studiekeuzecheck.
Motieven om leraar te worden

26 jun 2017
Motieven om leraar te worden
In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Qompas een vignettenonderzoek uitgevoerd waarin onderzoek gedaan is naar de optimale financiële tegemoetkoming (hoogte en samenstelling) om scholieren en mbo-4 studenten te laten kiezen voor een lerarenopleiding. Daarnaast is het beeld dat scholieren en mbo-4 studenten hebben van leraren onderzocht en hebben respondenten aangegeven wat hun motieven zijn om wel te kiezen voor een lerarenopleiding en welke barrières zij ervaren. Als laatste hebben zij een salarisinschatting gemaakt.
Pre-testen campagneboodschap Built Environment

27 sep 2016
Pre-testen campagneboodschap Built Environment
Voor NHTV Breda heeft Qompas onderzocht met welke boodschap NHTV Breda scholieren het beste kan interesseren voor de opleiding Built Environment. De focus lag op het wekken van interesse per e-mail. Hiervoor is een scholierenpanel ingezet waarin scholieren hun mening gaven over een aantal campagneboodschappen van Built Environment. Daarnaast is een online enquête uitgevoerd onder scholieren waarin scholieren foto’s, teksten, filmpjes en subjects van e-mails beoordeeld hebben.
Keuzegedrag profielkiezers schooljaar 2011-2012 - Oktober

1 okt 2012
Keuzegedrag profielkiezers schooljaar 2011-2012 - Oktober
Databaseonderzoek naar de favoriete schoolvakken, studierichtingen, studies, onderwijsinstellingen, beroepensectoren, beroepen en eindexamenprofielen van profielkiezers uit 3 havo en 3 vwo in schooljaar 2011-2012. Voor de meeste onderwerpen is ook onderzocht wat de voorkeuren zijn van ‘talenten’ (profielkiezers met een gemiddeld cijfer van 8 of hoger).
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Juni

1 jun 2012
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Juni
Databaseonderzoek naar de meest bekeken studies, studierichtingen, onderwijsinstellingen door studiekiezers 4/5 havo en 5/6 vwo in schooljaar 2011-2012. Ook is onderzocht welke studies het hoogst gewaardeerd worden. Uit de Qompas Beroepentest worden van 25 stellingen de antwoorden van studiekiezers getoond.
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Oktober

1 okt 2011
Keuzegedrag studiekiezers schooljaar 2010-2011 - Oktober
Database onderzoek naar de favoriete studies, studierichtingen, onderwijsinstellingen van studiekiezers 4/5 havo en 5/6 vwo in schooljaar 2010-2011. Wat blijken de meest geadviseerde studies door de Qompas StudieKeuzeTest te zijn? Hierbij zijn de resultaten uitgesplitst naar schooltype, sekse en eindexamenprofiel. Het onderzoek laat van verschillende onderwerpen ook de voorkeuren zien van ‘talenten’ (scholieren die in de derde klas een gemiddeld cijfer hadden van 8 of hoger).
Keuzegedrag profielkiezers schooljaar 2010-2011 - Juni

1 jun 2011
Keuzegedrag profielkiezers schooljaar 2010-2011 - Juni
Databaseonderzoek naar de favoriete schoolvakken, studierichtingen, studies, onderwijsinstellingen, beroepensectoren, beroepen en eindexamenprofielen van profielkiezers uit 3 havo en 3 vwo in schooljaar 2010-2011. Voor de meeste onderwerpen is ook onderzocht wat de voorkeuren zijn van ‘talenten’ (profielkiezers met een gemiddeld cijfer van 8 of hoger).
Qompas Research doet onderzoek naar studiekeuzegedrag van middelbare scholieren. Dat doen we ter verbetering van onze tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maar ook in opdracht van onderwijsinstellingen, ministeries en bedrijfsleven.

Meer weten over Qompas Research?

Bekijk de mogelijkheden van Qompas Research